Інформація для акціонерів та стейкхолдерів

Регулярна інформація

2024 рік
  • Проміжна інформація емітента цінних паперів за:

2023 рік

Особлива інформація

Інша інформація